ARAZİ ve ARSA ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Arsa veya arazi alımı ülkemizde orta ve uzun vadeli yatırım aracıdır. Aslında arazi ve arsa farklı anlamlar içerir. Arazi imarsızdır. Örneğin tarım arazisi gibi , Arsa ise imar uygulanmıştır.

Arazi ve arsa yatırımı yaparken nelere dikkat edilmelidir?
Arsanın ve arazinin sahibinden tapusunun fotokopisi veya tapu bilgileri talep edilmelidir. Bu bilgiler tapu müdürlüğüne gidilip doğrulanmalıdır. Satıcı ile tapu sicilinde görünen kişinin aynı kişi olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Tapu sicilinde kontrol edilmesi gereken diğer bir husus da tapu sicilindeki şerhler hanesi dir. Yani arsa veya arazinin üzerinde haciz, ipotek, intifa veya şufa (ön alım ) hakkı olup olmadığı öğrenilmelidir.

Arsa satın alındıktan sonra örneğin üzerinde haciz varsa, haczeden arsayı sattırıp alacağını tahsil ettirebilir.

Tapu sicilinde arsanın yada arazinin metrekaresinde yazar. Satıcının belirttiği arazinin m² ile tapudaki m² ölçümü karşılaştırılmalıdır.

Arsa sahibinin tek bir kişi mi yoksa birden fazla kişimi olduğu öğrenilmelidir. Eğer tapu kaydında oran belirtilmişse arsa birden fazla kişiye aittir. Bu tarz “hisseli parsel” arsalar ve araziler de tek başına tasarruf edebilmek için diğer maliklerin de onayı gerekebilir.

Size sunulan arsanın gerçekte (yani tapuda) aynı arsa olarak görünüp görünmediği de öğrenilmelidir.

Arsa alırken dikkat edilmesi gereken başka bir hususta imar .
Arsanın imar planı öğrenilmelidir. Arsanın bağlı olduğu belediyeden veya isken müdürlüklerinden öğrenile bilinir.  Tapu kütüğünde arsa yazması o arazinin imar edildiği anlamına gelmez. Bunun içinde Belediye’ye veya isken Müdürlüğüne başvurmak gerekir.

Arsanın veya arazinin 2B hakkı ile satılıp satılmadığı karayollarından kontrol edilmelidir. Arazinin yol genişleme planı içinde kalıp kalmadığını ifade eden 2B hakkı tapuda gözükmeyebilir. Bu halde karayolları’ na müracaat etmek gerekir.

Arazi veya arsa alırken dikkat edilmesi gereken hususlar yukarıdaki anlatımda anlaşılacağı üzere uzmanlık gerektiren konuları barındırmaktadır.  Arazi ve arsa alımı gerek yatırım ve gerekse yüksek meblağlara eş olması nedeniyle arazi ve arsa alırken konusunda uzman bir gayrimenkul danışmanı ile çalışmanız ileride doğabilecek büyük mağduriyetleri önleyebilir

 

 

Köseroglu Emlak Gayri Menkul Danışmanlık Bağcılar Göztepe de  Satılık Kiralık Daireler Dükkanlar MüşterilerimizeUygun Şartlarda  Genel Emlak Hizmeti Vermekteyiz